Domy jednorodzinne / wielorodzine

– koncepcja architektoniczna (wizualizacja , projekt linearne)
– wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej
– projekty konstrukcyjne i wykonawcze
– projekty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne
– projekty eko innowacyjne

Budynki użyteczności publicznej / handlowej / halowych

– wykonanie pełno-branżowej dokumentacji budowlanej
– projekty wykonawcze konstrukcyjne oraz architektoniczne
– projekty instalacyjne w pełnym zakresie
Oraz :
ekspertyzy budowlane, konstrukcyjne
– przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów
– termomodernizacja

Projekty placów, małej architektury projekty zieleni oraz ogrodów

– projekty koncepcyjne / wdrażanie nowych pomysłów oraz innowacji 
– wykonanie projektów oraz polecenie firm wykonawczych

Zajmujemy się całością spraw urzędowych i instytucjonalnych w Twoim imieniu tj:

– warunki zabudowy
– warunki przyłączeniowe
– pozwolenia na budowę

Kosztorysy budowlane

– inwestorski
– ofertowy
– zamienny
– powykonawczy

Wizualizacje

Świadczymy usługi wykonania komercyjnych wizualizacji fotorealistycznych lub pokazującą idea danego budynku lub zagadnienia.

Kierowanie budową

– kierowanie budową przez kierownika budowy,
– nadzór autorski architektoniczny,
– zakończenie budowy,