loader image

EKO-TECH

Firma projektowa ARCHI-TEKTONIKA z siedzibą w Dębicy w okresie od grudnia 2011 r. do maja 2013 r. opracowała projekt budowy zakładu zagospodarowania odpadów-sortowni odpadów z pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi i punktem demontażu odpadów wielkogabarytowych, budynku garażowo-warsztatowo-magazynowego i „zasieków na odzyskanie surowców wtórnych.

 

Podstawowe parametry inwestycji:

  • powierzchnia zabudowy: 1 440,0 m2,
  • powierzchnia użytkowa: 1 300,5 m2,
  • kubatura: 9 088,8 m3,

 

W skład dokumentacji projektowej wchodziło:

Projekt budowlany i wykonawczy:

  • architektura wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • budynek kompostowni,
  • kosztorys inwestycyjny,

 

Dokumentacja projektowa została wykonana terminowo i profesjonalnie. Firma ARCHI-TEKTONIKA wykazuje duże doświadczenie, fachowość i sprawność organizacyjną. Mając na względzie powyższe polecamy firmę innym inwestorom.