loader image

Burmistrz Miasta Dębica

Gmina Miasta Dębica potwierdza współpracę z firmą “Archi-tektonika Krzysztof Wrona” z siedzibą przy ul. Krakowska 25; 39-200 Dębica w zakresie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na rewitalizację parku im. Włodzimierza Skarbka — Borowskiego w Dębicy”. • Zadanie zrealizowane zostało w okresie od 08.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

W ramach zadania firma Archi-tektonika Krzysztof Wrona opracowała:

  • projekt budowlany,
  • projekt wykonawczy,
  • przedmiar robót,
  • kosztorys inwestorski,
  • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

 

Usługi świadczone przez Archi-tektonika Krzysztof Wrona wykonywane były zawsze profesjonalnie. Wysokie kwalifikacje, dyspozycyjność, dyscyplina, kreatywność oraz zaangażowanie pozwoliły na owocną pracę, która doskonale składa się na wizytówkę firmy.

 

Zaprezentowane przez firmę Archi-tektonika Krzysztof Wrona umiejętności w czasie realizacji projektu rewitalizacji parku im. Włodzimierza Skarbka — Borowskiego, spełniły wszelkie stawiane przez nas wymagania. Fakt ten pozwala polecić nam to biuro innym podmiotom poszukującym rzetelnego dostawcy usług z zakresu realizacji projektów branżowych, budowlanych oraz wykonawczych.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Dębica,

Mariusz Szewczyk