MIKO II

Projekt budynku handlowego z miejscowości Zbylitowska Góra

Termin realizacji projektu : 2016 r./2017r.

Termin budowy : maj 2017r.

Oddany do użytkowania: marzec 2018r.

Powierzchnia zabudowy: 1640,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 2765,75 m2

Kubatura: 14890,00 m3