Grota

Projekt obiektu kapliczki w miejscowości Straszęcin

Termin realizacji projektu: 2009 r./2010 r.

Termin budowy: 2010 r./2011 r.

Powierzchnia zabudowy: 192 m2

Kubatura: 600 m3