loader image

Biogazownia rolnicza

BIOGAZOWNIA ROLNICZA

Całe przedsięwzięcie będzie obejmowało następujące elementy:

 • Budynek socjalno- bytowy wraz z częścią techniczną
  (w którego skład będą wchodziły pomieszczenia techniczne takie jak sterownia oraz pom. socjalne i sanitarne)

Inne elementy budowlane-obiekty technologiczne: 

 • Zespół odbiorczy z podajnikiem substratów stałych
 • Zbiornik na substraty płynne
 • Punkt magazynowania wysłodków i pomiotu kurzego
 • Zbiornik szczelny na ścieki z boksów na frakcję gęstą
 • Moduł mieszający substraty
 • Moduł instalacyjny zasilający
 • Zbiornik na pianę
 • Komora fermentacyjna
 • Komora pofermentacyjna
 • Stacja redukcyjno – pomiarowa gazu
 • Stacja pomp
 • Zbiorniki magazynowe na poferment
 • Uzdatnianie biogazu (odsiarczanie)
 • Układ chłodzenia i ogrzewania biogazu
 • Kocioł
 • Układ kogeneracyjny (silnik gazowy)
 • Stacja Trafo
 • Magazyn ciepła
 • Pochodnia ∅ 300 mm, H = 6,0 m
 • Nalewak pofermentu 

Urządzenia towarzyszące: 

 • Waga
 • Myjka samochodów ciężarowych 

Infrastruktura techniczna: 

 • Plac manewrowy (rozładunkowo – załadunkowy)
 • Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

Inwestor: Polenergia Biogaz Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu : 2012 r./ 2013 r.

Termin budowy : nieznany

Powierzchnia zabudowy: 5057,57 m2

Powierzchnia dróg i placów: 2834,40 m2

Konstrukcja:  Łukasz Kruszyński

Instalacje sanitarne/technologia: Bogusław Wójcik (Eko-Tech)

Instalacje elektryczne : Artur Bielak (BBW projekt)

Branża drogowa: Bogusław Czarnik (Archikom)